Το σχέδιο «Πάτοινος»

Το σχέδιο ανάπτυξης και επαναφοράς της αμπελοκαλλιέργειας στην Πάτμο συμπορεύεται με την επανάκαμψη της ελληνικής αμπελουργίας. Πλούσια σε δεκάδες ποικιλίες, τελείως άγνωστες στη Δυτική Ευρώπη, η Ελλάδα επιδίδεται τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στον εκσυγχρονισμό της οινοποίησης και την ανάπτυξη μικρών ιδιωτικών κτημάτων καλλιεργούμενων από αμπελουργούς­οινοποιούς, οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν την εθνική αμπελουργική κληρονομιά. Αυτή η εξέλιξη προς την ποιοτική παραγωγή ακολουθεί την εξέλιξη των άλλων χωρών της Νότιας Ευρώπης. Είναι όμως πολύ πιθανόν η ελληνική οινοπαραγωγή να γίνει γνωστή τα επόμενα χρόνια για διαφορετικούς λόγους, και όχι μόνο για τα τυποποιημένα κρασιά που οινοποιούνται σε μεγάλες κάβες διεθνών διαστάσεων. Ο σεβασμός και η διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών θα είναι στο μέλλον κύριος συντελεστής της προώθησής της.

20 στρέμματα βιοδυναμικής αμπελοκαλλιέργειας
Έχουμε ως γενικό σχέδιο την επανίδρυση ενός αμπελώνα. Προβλέπουμε μία συνολική έκταση 20 στρεμμάτων. Θα ενοικιαστούν κτήματα διαφόρων κατόχων. Το ποσοστό των διάφορων καλλιεργούμενων ποικιλιών θα είναι 2/3 λευκές και 1/3 κόκκινες.

Οι ποικιλίες αυτές θα είναι όλες ντόπιες, κυρίως η λευκή ποικιλία ασύρτικο. Πρόθεσή μας είναι να επαναφέρουμε τις νησιωτικές ρίζες και να οινοποιήσουμε κρασιά με τοπικό χαρακτήρα, χάρη σε παραδοσιακές ποικιλίες.

Η αμπελοκαλλιέργεια που θα αναπτύξουμε θα σέβεται το οικοσύστημα. Θα είναι μία βιοδυναμική καλλιέργεια.

Ο χρησιμοποιούμενος μηχανισμός θα είναι απλού τύπου, όπως για παράδειγμα στα αμπέλια ορεινών περιοχών της Ευρώπης. Αυτό θα ευνοήσει επίσης τα ντόπια εργατικά χέρια με τη χρησιμοποίηση γαϊδουριών και θα επιτρέψει την υλοποίηση της ιδέας να προσαρμοστεί η αμπελοκαλλιέργεια στο περιβάλλον και τις δυνατότητες του νησιού.

Το προϊόν αυτής της έκτασης μας επιτρέπει να υπολογίζουμε μία ετήσια παραγωγή 10.000 περίπου φιαλών ευρωπαϊκών προδιαγραφών (75 cl), από τις οποίες οι 7.000 φιάλες θα είναι λευκό κρασί και οι 3.000 κόκκινο. Κύριος στόχος είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου οινοποιείου που θα επιτρέπει την παρασκευή προϊόντων άριστης ποιότητας.

Το κτίριο θα περιλαμβάνει χώρους υποδοχής του τρύγου, χώρους αποθήκευσης, τεχνικούς χώρους, γραφεία, αίθουσα δοκιμασίας, ένα χώρο υποδοχής των επισκεπτών και των πελατών, ένα μουσείο λαϊκής παράδοσης, καθώς επίσης και ένα ελαιοτριβείο. Η αρχιτεκτονική θα είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις του νησιού, ώστε να αποτελεί ένα σύνολο εναρμονισμένο με το τοπίο.

Το αγροοικολογικό σχέδιο Πάτοινος στην Πέτρα
Ο επιλεγμένος χώρος βρίσκεται στο νότιο μέρος του νησιού, την Πέτρα, μία κοιλάδα πράσινη σχεδόν όλο το χρόνο, στην άκρη ενός κόλπου με ένα αρκετά φαρδύ άνοιγμα που εκτείνεται μέχρι το βράχο της Καλικατσούς. Η επιλογή της τοποθεσίας αυτής θα συμβάλει στη δημιουργία μιας καλής εικόνας για το κρασί που θα παραχθεί στο μέλλον. Το οινοποιείο πρέπει επίσης να είναι ένας σημαντικός χώρος επικοινωνίας, στον οποίο θα είναι δυνατή η υποδοχή επισκεπτών. Το κτήμα αυτό, συνολικής έκτασης 30 στρεμμάτων, έχει ενοικιασθεί από τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Ποιοτικά κρασιά, πρώτα για την τοπική κατανάλω
ση
Το οινολογικό μέρος της εργασίας θα στηριχθεί στη γνώση της οινοποίησης και όχι στην υπερβολική χρήση της τεχνολογίας. Θα στηριχθεί στην απλότητα και την ποιότητα των δεξαμενών. Προβλέπεται κλιματισμός του οινοποιείου. Πρόθεσή μας είναι να αναζητήσουμε και να αναπτύξουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική). Το οινοποιείο πρέπει να έχει διαστάσεις αρκετά μεγάλες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην ενδεχόμενη μελλοντική ανάπτυξη αμπελώνων του νησιού και των γειτονικών νήσων και, επομένως, στην αύξηση της ποσότητας του κρασιού. Το οινοποιείο αυτό θα διαθέτει χώρους υποδοχής για τη ντόπια πελατεία και για τις ομαδικές τουριστικές επισκέψεις.

Επιχείρηση με απλή στελέχωση
Την επιχείρηση θα στελεχώνουν ένας διευθυντής, ένας οινολόγος, που θα ασχολείται συγχρόνως με την αμπελοκαλλιέργεια, και ένας εργάτης. Ανάλογα με την εποχή, βοηθητικό προσωπικό θα είναι επίσης απαραίτητο.

Διεθνείς συνεργασίες
Στο σχέδιο αυτό προβλέπεται η εφαρμογή ενός συστήματος συνεργασίας με μία ελβετική αμπελουργική σχολή. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους ξένους φοιτητές να αντιμετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες μιας νησιωτικής αμπελοκαλλιέργειας και να μπορέσουν να επωφεληθούν στην Πάτμο από ένα ορισμένο «know how».

Patmos Petra Patoinos jeune agriculteur

Επιπλέον, μία ομάδα Ελβετών οινοπαραγωγών από το Καντόνι του Βω (Vaud) θα αναλάβει την παρακολούθηση του σχεδίου από οινολογική και αμπελουργική άποψη.

Ένα ολοκληρωμένο αγροοικολογικό σχέδιο
Τελευταία πτυχή αυτού του τοπικού προγράμματος: πιστεύουμε ότι η τουριστική προσφορά της επίσκεψης ενός οινοποιείου θα αποτελέσει έναν ακόμη πόλο έλξης για την Πάτμο. Θα επιτρέψει την οργάνωση «γιορτών κρασιού» και επομένως τη δημιουργία μιας πολιτιστικής κίνησης, ξαναδίνοντας πνοή σε άλλοτε ζωντανές παραδόσεις. Η εξάλειψη της γεωργίας σε αυτά τα νησιά ήταν ένας βασικός συντελεστής της εξασθένισης του πληθυσμού, των ριζών του, των παραδόσεών του και μίας σταδιακής εγκατάλειψης των εκτάσεών του.

Προβλέπεται λοιπόν η δημιουργία μίας αίθουσας δοκιμασίας για τη γνωριμία των κρασιών του οινοποιείου, αλλά επίσης και της πολυμορφίας των ελληνικών ποικιλιών από το βορρά ως το νότο. Οι δοκιμασίες αυτές θα συνοδεύονται από εγχώρια προϊόντα (τυρί, ψωμί, λαχανικά), τα οποία φαίνεται να γνωρίζουν μία νέα ώθηση μετά από χρόνιο μαρασμό.

Patmos Petra Patoinos accueil

Ένα ελαιοτριβείο θα ιδρυθεί. Αυτό θα επιτρέψει την αξιοποίηση και την ανάδειξη του ελαιώνα του κτήματος της Πέτρας. Συχγρόνως θα ωθήσει τους κατοίκους του νησιού να ασχοληθούν εκ νέου με τη συγκομιδή της ελιάς και την παραγωγή του εγχώριου λαδιού για τις ιδιωτικές ανάγκες ή για την κατανάλωση στο χώρο των εστιατορίων.

Παράλληλα, ένα Μουσείο λαικής παράδοσης σχετικών με την αμπελουργία, θα επιτρέψει στους επισκέπτες να συνειδητοποιήσουν, διαμέσου μερικών σωζόμενων εργαλείων ή διαμέσου φωτογραφιών της εποχής, μία πραγματικότητα που έχει εκλείψει.

Το οινοποιείο θα επιτρέψει στις διάφορες οικολογικές και αγροτικές οργανώσεις να έχουν ένα χώρο συνάντησης και συνάμα δράσης για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, καθώς και ένα παράρτημα της τράπεζας νησιωτικών σπόρων.

Comments are closed.