Αγρο-οικολογικό κτήμα Πάτοινος

 

Το αγροοικολογικό σχέδιο «Πάτοινος», ο Αμπελώνας του νησιού της Αποκάλυψης θα επιτρέψει:

  • την επαναφορά ενός αμπελώνα
  • τη δημιουργία ενός ελαιοτριβείου
  • τη δημιουργία μιας Σχολής Οίνου
  • την ίδρυση ενός Μουσείου λαϊκών παραδόσεων σχετικών με το κρασί
  • την παροχή ενός παραρτήματος στην τράπεζα νησιωτικών σπόρων
  • την ώθηση των νέων του νησιού σε μία αμπελουργική και οινολογική κατάρτιση

Comments are closed.